„პროფესიული სწავლების და ტრენინგების ცენტრი"

ორგანიზაციის შესახებ

ა(ა)იპ „პროფესიული სწავლების და ტრენინგების ცენტრი“ (შემდგომში  ორგანიზაცია),  არის არასამთავრობო,    არაფორმალური, პროფესიული საგანმანათლებლო ორგანიზაცია.

 

ორგანიზაციაში  ფუნქციონირებს ქალ მეწარმეთა და ფერმერთა საკონსულტაციო მომსახურების სამსახური. ასევე ფუნქციონირებს ორგანიზაციასთან არსებული, საკონსულტაციო სამსახურები: სამტრედიასა და ტყიბულში.   

 

  პრიორიტეტული მიმართულებები:

 

 • პროფესიული განათლება;
 • ბიზნესის განვითარებზე ხელის შეწყობა;
 • ქალ მეწარმეთა და ფერმერთა საქმიანობაზე საკონსულტაციო მომსახურება;
 • აგრობიზნესის განვითარებაზე ხელის შეწყობა;
 • ფერმერულ მეურნეობებში; „სურსათის ჰიგიენის ზოგადი პრინციპები“ სტანდარტის შესაბამისად, სურსათის უვნებლობის სისტემის HACCP – სტანდარტის დანერგვა (Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969 rev.4-2003);
 • სამუშაო ადგილების შექმნაში მონაწილეობის მიღება;
 • საწარმოში, შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხო გარემოს შექმნაშიმონაწილეობის მიღება;

სერვისები

 • კომპანიებს ვთავაზობთ: პროფესიულ სასაწავლო კურსებს – პრაქტიკული სწავლებით, ბიზნეს საკონსულტაციო და საინფორმაციო მომსახურებას, ტრენინგებს, სემინარებს და ა.შ.

   

  საკონსულტაციო მომსახურება:

  • მეწარმეებს, ფერმერებს და  კოოპერატივის წევრებს ბიზნესის დაწყება/განვითარებაზე;
  • ბიზნეს გეგმისმომზადება, საგრანტო პროექტებში მონაწილეობის და  შეღავათიანი კრედიტების მისაღებად;
  • აუდიტორული მომსახურება;
  • კომპანიებში საერთაშორისო სტანდარტების და სისტემების დანერგვა;
  • საერთაშორისო ბიზნეს გამოფენა-გაყიდვებზე მონაწილეობის მიღება; 
  • ინფორმაცია უცხოურ კომპანიებთან ბიზნეს თანამშრომლობის შესახებ:
  • აგრობიზნესის დაწყება/განვითარება;
  • ფერმერულ მეურნეობებში; „სურსათის ჰიგიენის ზოგადი პრინციპები“ სტანდარტის შესაბამისად, სურსათის უვნებლობის სისტემის HACCP – სტანდარტის დანერგვა (Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969 rev.4-2003);
  • ბიოლოგიურად სუფთა კვების პროდაუქტების წარმოების ტექნოლოგიები;
  • მენეჯმენტი, მარკეტინგი და დისტრიბუცია სასოფლო სამეურნეო სექტორში;
  • „ბიოჰუმუსი“–ს წარმოება და მისი გამოყენება სოფლო მეურნეობაში;
  • მეფრინველეობის, სასათბურე მეურნეობის, მეფუტკრეობის, საბაღე, სათესლე და მეყვავილეობის  განვითარება;
  • ინფორმაცია უცხოურ კომპანიებთან ბიზნეს თანამშრომლობის შესახებ;

  საერთაშორისო სოფლის მეურნეობის ტექნოლოგიების ბიზნეს გამოფენა-გაყიდვებზე მონაწილეობის მიღება. 

სიახლეები

კონტაქტი

ქუთაისი, ნიკეას ქუჩა 11ა

ტელეფონი: +995 551205170

ელ-ფოსტა: silovaninfo@gmail.com